جدیدترین نقد و بررسی‌ها
دسته بندی: دیدگاه
موانع صادرات ایران

موانع صادرات ایران

ایران یکی از بزرگترین اقتصادهای دنیا را دارد، اما همواره در صادرات دچار مشکل بوده است. صادرات که در اینجا منظور همان صادرات غیر‌نفتی است، همواره در دولت‌های مختلف مورد تاکید بوده ...

ادامه
مزیت رقابتی ملی در تولید

مزیت رقابتی ملی در تولید

یکی از وظایف دولت ها تعیین سیاست ها وخط مشی های کلان اقتصادی است. معمولا سیاست گذاری های اقتصادی و صنعتی مبتنی بر مزیت ها و منابع کشور انجام می‌شود. بسیاری از کشورها بر حوزه های ...

ادامه
دام تعرفه گمرکی

دام تعرفه گمرکی

یکی از ابزارهای سیاستی دولت ها در حمایت از تولید، وضع تعرفه های گمرکی بر واردات است. اگرچه تعرفه گمرکی برای واردات کالا ممکن است قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را افزایش دهد، اما ...

ادامه