جدیدترین نقد و بررسی‌ها
دسته بندی: اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومر

اسپکتروفتومتر یا طیف‌سنج نوری به تعیین غلظت یک ماده بر اساس میزان جذب نور نمونه‌ها می‌پردازد. این دستگاه بر اساس تابعی از طول موج، شدت نور را اندازه‌گیری می‌‌کند.

اسپکتروفتومتر به دو دسته تقسیم می‌شود:

  • تک پرتویی
  • دوپرتویی

اولین نسل اسپکتروفتومترها اسپکتروفتومترهای تک پرتویی هستند. در این دستگاه تمام نور از نمونه عبور می‌کند و دارای پیچیدگی کمتری هستند در نتیجه قیمت پایین‌تری دارند.

 اسپکتروفتومتر دو پرتویی نمونه جدیدتری از اسپکتروفتومترها هستند. این دستگاه دارای دو دتکتور است و نور قبل از رسیدن به نمونه به دو پرتو مجزا تفکیک می‌شود که اندازه‌گیری پرتوهای نمونه و مرجع به ‌طور همزمان انجام می‌شود.

از این دستگاه در آزمایشگاه‌های کنترل‌کیفیت، آموزش پرورش و تجزیه و تحلیل محیط زیست و … استفاده می‌شود.

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل S-2150 محصول شرکت UNICO

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل S-2150 محصول شرکت UNICO

ین دستگاه با طیف نور مرئی و دامنه طول موج 1000-325 نانومتر از نور در طیف تشعشع الکترومغناطیسی استفاده می‌کند. در این اسپکتروفتومتر جذب یا انتقال ماده به وسیله رنگ مشاهده شده تعیین ...

ادامه
دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 7300 محصول شرکت Jenway

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل 7300 محصول شرکت Jenway

اسپکتروفتومتر VIS (مرئی) سری 73 مدل 7300 محصول شرکت Jenway کشور انگلستان می‌باشد. این دستگاه طول موج را در محدوده مرئی اسکن می‌کند و دارای حالت اندازه‌گیری برای غلظت، جذب و درصد ...

ادامه
دستگاه اسپکتروفتومتر مدل SQ-4802 محصول شرکت UNICO

دستگاه اسپکتروفتومتر مدل SQ-4802 محصول شرکت UNICO

اسپکتروفتومتر مدل SQ-4802 محصول شرکت یونیکو است. شرکت یونیکو در نیوجرسی یکی از ایالت‌های ساحلی اقیانوس اطلس آمریکا واقع شده است. این دستگاه یک طیف سنج نوری با پهنای باند 8/1 ...

ادامه